ArtWorks Cymru Conference: Cymryd yr Awennau / Doing it for Ourselves

Date: 09/14/2016 | Category: Events


Dydd Mawrth 29 / Dydd Mercher 30 Tachwedd 2016

Gwesty'r Metropole, Llandrindod

Mae ArtWorks Cymru yn eich gwahodd i dreulio deuddydd yn y Canolbarth yn ystyried celfyddydau cyfranogol yng Nghymru, yr hyn y buom yn ei wneud am y ddwy flynedd ddiwethaf ac i drafod gyda'n gilydd beth ddylai ddigwydd nesaf.

Bydd y gynhadledd yn rhoi trosolwg o'r prosiectau a gynhaliwyd dros y ddwy flynedd ddiwethaf, cyfle i ymuno â'n grwpiau dysgu ar gyfer gweithdai a thrafodaethau, cwrdd â chydweithwyr a chyd-artistiaid i rwydweithio a thrafod yr ymarfer, a hyd yn oed ymuno â Dawns Powys am dipyn o ddawnsio!

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad yma drwy ddilyn y ddolen yma Eventbrite

Cynhadledd ArtWorks Cymru 2016

Cynhadledd ArtWorks Cymru Gwybodaeth

 

Tuesday 29th / Wedsnesday 30th November 2016

The Metropole Hotel, Llandrindod Wells

ArtWorks Cymru invites you to spend two days in Mid Wales considering participatory arts in Wales, what we’ve all been doing for the last two years, and to have a think together about what needs to happen next.

The conference will give you an overview of the projects that have been run over the last two years, a chance to join our learning groups for workshops and discussions, meet colleagues and fellow artists to network and discuss the practice, and even join Powys Dance for a good dance!

Book now via Eventbrite.

ArtWorks Cymru Conference Program 

ArtWorks Cymru Conference Practical Information