ArtWorks Cymru 2014 Conference Keynote - Einir Sion

Date: 10/01/2015 | Category: Videos


Einir Siôn, Cyfarwyddwr Menter Iaith Rhondda Cynon Taf, yn siarad am greu partneriaethau blaengar, fel rhan o Gynhadledd ArtWorks Cymru 2014.

Einir Sion, Director of Menter Iaith Rhondda Cynon Taf, talks about creating innovative partnerships, as part of the ArtWorks Cymru Conference 2014.