ArtWorks Cymru Evaluation Report 2015 - 2017

Date: 03/24/2017 | Category: Resources, Evaluations


Rhedodd ArtWorks Cymru raglen ddwy flynedd o Ionawr 2015 – Mawrth 2017, dan arweiniad partneriaeth o 26 o sefydliadau ac artistiaid a gymerodd ran. Ariannwyd y rhaglen ar y cyd gan y Paul Hamlyn Foundation a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Mae’r adroddiad hwn yn disgrifio’r gweithgareddau sydd wedi cael eu cyflwyno ar draws y ddwy flynedd, adroddiadau ar y gwerthusiad a wnaed, ac yn ystyried a wnaeth y rhaglen gyflawni ei hamcanion.

ARTWORKS CYMRU ADRODDIAD GWERTHUSO 2015 - 2017

ArtWorks Cymru ran a two year program of work from January 2015 to March 2017. This is the final evaluation report written by Partnership Manager Rhian Hutchings, and bringing together data and evaluation from all the strands of work undertaken over the life of the program.

ARTWORKS CYMRU EVALUATION REPORT 2015 TO 2017 PROGRAM