Artist and Partner Toolkit - Towards Creative Partnerships

Date: 02/15/2016 | Category: Resources, Toolkits


Datblygwyd y pecyn cymorth hwn wedi sgyrsiau rhwng Addo a Dr. Susan Liggett (Prifysgol
Glyndŵr) am faterion yn ymwneud â datblygu prosiectau artist o ansawdd. Roedd Addo wedi
nodi hyn fel maes i ymchwilio iddo beth amser ynghynt. Mae Cronfa Sbarduno Artworks Cymru
wedi ein galluogi i fynd i'r afael â rhai o'r materion hyn a newid profiadau artistiaid ar ddechrau'u
gyrfa, myfyrwyr a phartne.

This Toolkit was developed from conversations between Addo and Dr. Susan Liggett (Glyndwr University) around issues of developing quality artist projects. Addo had identified this as a subject to investigate some time previously. The Artworks Cymru Seed Fund enabled us to address some of these issues and positively change the experiences of early career artist, students and partners working together on visual arts projects.

PARTNERS TOOLKIT

ARTISTS TOOLKIT

PECYN CYMORTH I BARTNERIAID

PECYN CYMORTH I ARTISTIAID

A zip file of the tools can be downloaded at: / Gellir lawrlwytho ffeil zip o'r offer yn: http://www.addocreative.com/toolkit/tools.zip