Artists in Hospitals Toolkit

Date: 12/13/2015 | Category: Resources, Toolkits


Mae Pecyn Cymorth Artistiaid mewn Ysbytai yn dod ynghyd â gwybodaeth gyfredol am weithio yng nghyd-destun y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru, yn cynnwys comisiynu, contractio, gwerthuso a gweithio gyda staff.


Datblygwyd y pecyn cymorth gan aelodau Rhwydwaith Celfyddydau, Iechyd a Llesiant De Cymru fel rhan o Gronfa Sbarduno ArtWorks Cymru yn 2015.


Os oes gennych adborth ar y pecyn cymorth, anfonwch ef at prue.thimbleby@wales.nhs.uk os gwelwch yn dda.

The Artists in Hospitals Toolkit brings together current knowledge about working in an NHS context in Wales as an artist, including commissioning, contracting, evaluation, and working with staff.

This toolkit was developed by members of the South Wales Arts, Health and Wellbeing Network as part of the ArtWorks Cymru Seed Fund in 2015, and was revised in 2017.

If you have feedback on the toolkit, please send it to prue.thimbleby@wales.nhs.uk

ARTIST IN HOSPITALS TOOLKIT

PECYN CYMORTH ARTISTIAID MEWN YSBYTAI