Longitudinal Relationship between Arts and Health - Rebecca Gordon-Nesbitt

Date: 12/06/2015 | Category: Links, Publications


Perthynas hydredol rhwng y celfyddydau ac iechyd – Rebecca Gordon-Nesbitt

Mae ymchwil a gynhaliwyd gan Dr Rebecca Gordon-Nesbitt wedi dadlennu tystiolaeth, yn ymestyn dros nifer o ddegawdau, sy'n dangos cysylltiad sylweddol rhwng ymwneud â'r celfyddydau a bywydau hirach o ansawdd uwch.

Cyhoeddwyd y papur ymchwil yma gan Brifysgol Fetropolitan Manceinion ym mis Chwefror 2015.

Research undertaken by Dr Rebecca Gordon-Nesbitt has uncovered evidence, stretching back a number of decades, which shows a significant association between engaging with the arts and longer lives better lived.

This research paper was published by Manchester Metropolitan University in February 2015.

Longitudinal Relationship between Arts and Health