Ready, Steady, Go CPD Resource

Date: 12/13/2015 | Category: Resources, Links, Publications


Roedd Un Dau Tri, Ffwrdd â Ni yn sesiwn datblygiad proffesiynol parhaus gan ArtWorks Cymru ar gyfer artistiaid newydd i gelfyddydau cyfranogol a gynhaliwyd gan Celf ar y Blaen ym mis Tachwedd 2015.
Mae'r adnodd yma'n gasgliad o ddolenni i wefannau fydd yn ddefnyddiol i artistiaid ar ddechrau eu gyrfa fel artist cyfranogol.

Ready, Steady, Go was an ArtWorks Cymru CPD session for artists just starting out in participatory arts run by Head 4 Arts in November 2015.

This resource is a collection of links to websites that will be helpful for artists at the start of their career as a participatory artist.

Ready, Steady, Go Resource