Youth Arts Network Cymru Learning Group Meeting

Date: 03/09/2016 | Category: Events


Dydd Sul 24 Ebrill

Mae Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid Cymru yn falch iawn i gyhoeddi bydd y rhyfeddol Jenny Sealey o Theatr Graeae yn ymuno â ni ar gyfer ein cyfarfod cyntaf yn 2016.

Bydd Jenny yn rhedeg gweithdai gyda cwmni theatr arobryn Taking Flight.
Mae lleoedd yn gyfyngedig felly mae'n bwysig eich bod yn cofrestru cyn gynted â phosibl oherwydd bod y lleoedd ar gael ar sail y cyntaf i'r felin.
Mae 'Cadwch y dyddiad' yn cynnig rhagarweiniol ac yn ddigwyddiad di-dal i aelodau YANC.

£ 100: Cwmnïau dros £ 50,000
£ 50: Cwmnïau o dan £ 50,000
£ 25: liwt eu hunain
£ 5 i fyfyrwyr
Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda jain.boon@ntlworld.com

Cyfarfod De Cymru - 24 Ebrill
10:30 cyrraedd coffi
11am - 1pm Gweithdai: Jenny Sealy a Taking Flight
1pm - 2pm cinio
2pm - 4pm Gweithdai: Jenny Sealy a Taking Flight
16:00-4:30 Cyfarfod Busnes YANC a'r newyddion diweddaraf am Rawffest

Sunday 24th April

Youth Arts Network Cymru are delighted to announce that the amazing Jenny Sealey from Graeae Theatre will be joining us for our first meeting of 2016.Jenny will be running workshops alongside our very own award winning Taking Flight Theatre Company.

This is a 'save the date' introductory offer and is a free event for YANC members.
YANC is a great opportunity to network with other youth arts practitioners and share practice
Membership fees are low for current members especially if you are freelance or unemployed.
£100: Companies over £50,000
£50: Companies under £50,000
£25: freelancers
£5 students

Places are limited and will be offered on a first come first served basis
For further information contact jain.boon@ntlworld.com

South Wales Meeting - 24th April 2016
10.30am arrive coffee
11am – 1pm workshops: Jenny Sealy and Taking Flight
1pm – 2pm lunch
2pm – 4pm workshops: Jenny Sealy and Taking Flight
4pm – 4.30pm YANC Business Meeting and update on Rawffest