Amdanom Ni

Mae ArtWorks Cymru yn rhaglen ddwy flynedd seiliedig yng Nghymru sy'n datblygu ymarfer mewn gosodiadau cyfranogol ac yn cefnogi datblygiad proffesiynol parhaus artistiaid ar wahanol gamau o'u gyrfaoedd yn gweithio mewn gosodiadau cyfranogol.

Partneriaid ArtWorks Cymru

Caiff ArtWorks Cymru ei yrru gan gonsortiwm o bartneriaid yn cynnwys artistiaid a sefydliadau celfyddydol o bob rhan o Gymru.

Addo Creative, Artis Community, Arts Active, Arts Connection, Community Music Wales, Creative Lives, Cwmni'r Frân Wen, Engage Cymru, FIO, Forget Me Not Productions, Garth: Gwent Arts In Health, Head For Arts, Literature Wales, Mess Up the Mess, National Dance Company Wales, National Theatre Wales, NoFit State Circus, Omidaze, Operasonic, Rubicon Dance, Sherman Theatre, Sparc, The Borough Theatre Abergavenny, The Royal Welsh College of Music & Drama, Theatr Genedlaethol Cymru, University of South Wales, Wales Millenium Centre, Welsh National Opera.

Ariannir y rhaglen gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Paul Hamlyn.

Mae ArtWorks Cymru hefyd yn aelod o ArtWorks Alliance

Addo Creative

Addo Creative

Addo Creative (Addo) is a not-for-profit Company Limited by Guarantee founded by Sarah Pace and Tracy Simpson offering Curatorial, Arts Consultancy and Project Management Services towards the delivery of high quality artworks in the public realm. We develop, curate and lead contemporary art projects, including permanent and temporary works in arts and non-art spaces, artist residencies, exhibitions, research and evaluation, feasibility studies, and strategies, carried out on behalf of the public and private sectors, as well as grass roots community and artist-led initiatives.
Artis Cymuned

Artis Cymuned

Mae Cymuned Artis yn darparu profiadau celfyddydol o ansawdd uchel yn cael eu symbylu gan ganlyniadau cymdeithasol. Credwn yng ngrym trawsffurfiol creadigrwydd i wneud gwir wahaniaeth i ansawdd bywydau pobl.
Actifyddion Artistig

Actifyddion Artistig

Y Actifyddion Artistig ymddiriedolaeth yn elusen gofrestredig sy’n cefnogiprosiectau ymgysylltu addysg, y gymuned a chynulleidfa o Neuadd Dewi Sant(Y Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru) a’r New Theatre (ar raddfa fawrtheatr Edwardaidd cyflwyno yng Nghaerdydd).
Cyswllt Celf

Cyswllt Celf

Sefydliad celf cymunedol ysbrydol yw Cyswllt Celf, sy’n gweithio yng Ngogledd Powys ac ar hyd y cymunedau ar y ffin. Rydym yn derbyn arian refeniw oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru, ac wedi darparu prosiectau celf cyfranogol, uchel eu hansawdd, mewn ystod eang o gyfryngau celfyddydol ers 1994.
Cerdd Gymunedol Cymru

Cerdd Gymunedol Cymru

Rydym yn sefydliad celfyddydau cymunedol gyda 25 mlynedd o brofiad o ddarparu gweithgareddau celfyddydol o ansawdd uchel, gan gyffwrdd bywydau dros 50,000 o bobl ers ei sefydliad ac wedi trawsnewid tirwedd cerddoriaeth gymunedol yng Nghymru.
Creative Lives

Creative Lives

Creative Lives is a registered charity that was established in 1991. We champion community and volunteer-led creative activity, and work to improve opportunities for everyone to be creative. In particular, we celebrate and promote people expressing themselves creatively with others, recognising the benefits this can bring.
Frân Wen

Frân Wen

Theatr i’r ifanc sy’n cyffroi, herio ac ysbrydoli. Rydym yn gosod dyheadau plant a phobl ifanc wrth galon ein rhaglen o weithgareddau ac yn greiddiol i ddatblygiad strategol y cwmni.
Engage Cymru

Engage Cymru

Engage Cymru yw’r prif gorff aelodaeth ar gyfer addysg orielau yng Nghymru gyda thros 70 o aelodau, gan gynnwys addysgwyr oriel ac amgueddfa, swyddogion awdurdodau lleol ac artistiaid. Mae Engage Cymru yn hyrwyddo addysg orielau drwy eiriolaeth, cyfarfodydd grŵpiau ardal rheolaidd, rhwydweithio a digwyddiadau hyfforddi datblygiad proffesiynol a thrwy ei brosiectau ymchwil.
FIO

FIO

Fio is a Cardiff-based theatre company working across the UK and internationally, bringing world class socio-political stories to local audiences. Fio makes theatre that celebrates individuality, tearing down stereotypes and offering everybody – whatever their story – a chance to make their mark in the world...
Forget Me Not Productions

Forget Me Not Productions

Forget-Me-Not-Productions is a reputable, high quality inclusive arts and assistive technology organisation based in South Wales that has been operating since 2002.It develops and presents high quality inclusive arts projects and education & reminiscence workshops across the UK.
Garth

Garth

Garth — Gwent Arts in Health — is a charity that aims to promote and develop an arts and health programme for the patients and general public in healthcare and community settings throughout the Aneurin Bevan Health Board area
Celf Ar Y Blaen

Celf Ar Y Blaen

Mae Celf ar y blaen yn gweithredu’n rhagweithiol trwy symbylu creadigrwydd ac yn gatalydd ar gyfer sbarduno pobl i gymryd rhan yn y celfyddydau trwy ddarparu gweithgareddau celf o ansawdd uchel a phrofiadau celfyddydol i ysbrydoli ar lawr gwlad, dan arweiniad gweithwyr proffesiynol.
Llenyddiaeth Cymru

Llenyddiaeth Cymru

Llenyddiaeth Cymru, a sefydlwyd yn 2011, yw’r cwmni cenedlaethol ar gyfer datblygu llenyddiaeth yng Nghymru. Mae Llenyddiaeth Cymru yn gyfrifol am arwain y sector ac mae’n cydweithio â sefydliadau ac unigolion sy’n cyfrannu at hyrwyddo, creu a mwynhau llenyddiaeth yng Nghymru.
Mess Up the Mess

Mess Up the Mess

Rydym ni'n gwneud theatr ddewr a chwithig sydd wedi'i greu gan, ac ar gyfer, pobl ifanc. Cynigiwn brofiadau i bobl ifainc greu theatr ddeinamig, i gynyddu cyfleoedd i ymarferwyr theatr sydd newydd raddio ac yn creu cwimni cynhwysol ar gyfer theatr ddeyfeisgar sy'n estyn alam at gynulleidfaoedd amrywiol newydd gan roi chwa o awyr iach i theatr yn Sir Gaerfyrddin a thu hwnt.
CDC Cymru

CDC Cymru

Rydym ni’n creu dawns anghyffredin a chynhwysol gydag artistiaid o ledled Cymru a’r byd, ar gyfer llwyfannau bach a mawr ac mewn mannau unigryw. Rydym yn galluogi pobl i wylio, cymryd rhan, trafod a dysgu ynghylch dawns wrth i ni fynd ar daith, yn ein cymunedau a’n cartref, y Tŷ Dawns yng Nghaerdydd.
Theatr Genedlaethol Cymru

Theatr Genedlaethol Cymru

Cymru y wlad yw ein llwyfan: o fforestydd i draethau, o awyrendai i drefi ôl-ddiwydiannol, o neuaddau pentref i glybiau nos. Rydym yn dod â beirdd sy’n adrodd straeon, gweledyddion gweledol a dyfeiswyr syniadau ynghyd. Rydym yn cydweithio gydag artistiaid, cynulleidfaoedd, cymunedau a chwmnïau i greu theatr yn Saesneg, wedi’i gwreiddio yng Nghymru, gydag apêl ryngwladol.
No Fit State Circus

No Fit State Circus

Sefydlwyd NoFit State ym 1986 gan bump o ffrindiau. Yn ystod cyfnod gwleidyddol cythryblus o ddirwasgiad, ac fel ymateb creadigol i’r byd o’u cwmpas, ganwyd y syrcas. Mae syrcas gyfoes yn cyfuno cerddoriaeth fyw, dawns, dylunio llwyfan, testun a ffilm gyda sgiliau syrcas traddodiadol.
Omidaze

Omidaze

Omidaze (Oh My Days!) Productions - A small theatre company with BIG ideas was founded in 2008 to use theatre and drama to empower, inform and entertain new audiences and shake stuff up and inspire change. We create and produce groundbreaking theatre productions and creative learning and educational work.
Operasonic

Operasonic

Operasonic is passionate about opera as an artform that connects with people in a direct and visceral way. We are also passionate about young people and their potential and creativity. We want to enable young people to own opera, as audiences, as participants, as creators, as leaders. Young people need contemporary opera created on their terms and in their communities, venues, schools, and online spaces. The opera of the future should be driven by them.
Rubicon Dance

Rubicon Dance

Mae Rubicon Dance yn darparu arfer dawns rhagorol sy'n cyfoethogi ein creadigrwydd, yn hybu ein dysgu ac yn cynyddu ein hapusrwydd a'n lles.
Theatr Sherman

Theatr Sherman

Wedi’i lleoli yng nghanol Caerdydd, mae Theatr y Sherman yn dy cynhyrchu blaenllaw gyda ffocws benodol ar ddatblygu a chynhyrchu gwaith newydd. Ym mis Ionawr 2018 Theatr y Sherman fu’r cyntaf yng Nghymru i ennill teitl Theatr Ranbarthol y Flwyddyn yng Ngwobrau The Stage, gan gydnabod y Sherman fel y theatr mwyaf cyffrous yn y DU, tu hwnt i Lundain.
Sparc

Sparc

Ni yw Sparc - prosiect celf ieuenctid Valleys Kids. Rydym yn defnyddio theatr a chelfyddyd i archwilio gwahanol feysydd yn ein bywydau, gan greu’n gwaith ein hunain yn ogystal â chydweithio gydag eraill i sbarduno newydd trwy’r celfyddydau yn ein cymunedau a thu hwnt.
The Borough Theatre Abergavenny

The Borough Theatre Abergavenny

The Borough Theatre is owned managed and funded by Monmouthshire County Council. It is a community venue run by a professional team that in addition to presenting a professional programme of drama, comedy, music and dance is the hub of the local amateur and community theatre community. The Theatre is developing its programme of participatory and educational activity and beginning to actively build networks and partnerships to enable this.
The Royal Welsh College of Music & Drama

The Royal Welsh College of Music & Drama

The Royal Welsh College of Music & Drama, the National Conservatoire of Wales, and part of the University of South Wales Group, operates within its international peer group of conservatoires and specialist arts colleges. It attracts young artists from around 30 countries to provide a constant flow of emerging talent into the music and theatre industries and related professions. In June 2011, the College opened new £22.5 million performance and rehearsal spaces. The world-class facilities include the Richard Burton Theatre, the Linbury Gallery, foyer performance space, rehearsal studios and the Dora Stoutzker Hall.
Theatr Genedlaethol Cymru

Theatr Genedlaethol Cymru

Theatr Genedlaethol Cymru yw’r cwmni theatr cenedlaethol iaith Gymraeg. Rydym yn creu profiadau theatr beiddgar, uchelgeisiol, cynhwysol a chofiadwy wrth galon ein cymunedau mewn canolfannau theatr traddodiadol a lleoliadau annisgwyl ledled Cymru a thu hwnt.

Prifysgol De Cymru

Prifysgol De Cymru

The Creative and Therapeutic Arts degree at the University of South Wales enables visual artists to develop the inclusive and participatory nature of their practice, through working with a wide range of educational, community and health partners.
Canolfan Celfyddydau Cenedlaethol Cymru

Canolfan Celfyddydau Cenedlaethol Cymru

Rydyn ni’n dod â chynyrchiadau theatraidd mawr eu clod ac artistiaid rhyngwladol i Gymru, yn ogystal â chynhyrchu profiadau disglair sydd â gwreiddiau dyfnion yn ein diwylliant cenedlaethol.
Opera Cenedlaethol Cymru

Opera Cenedlaethol Cymru

Credwn ym mhŵer opera i drawsnewid bywydau. Ein cenhadaeth yw i ddod â phŵer, drama ac emosiwn amrwd opera i gynulleidfa mor eang â phosibl mewn perfformiadau wedi eu nodweddu gan ymchwil digyfaddawd am ansawdd artistig. Mwy na unrhyw gwmni arall, mae WNO yn agor drysau opera i bawb.