ArtWorks Cymru 2014 Conference - Breakout 1 - Quality

Date: 11/23/2014 | Category: Quality


Dyluniad yn nodi'r prif faterion a drafodwyd yn y pedwar sesiwn grŵp ansawdd yng nghynhadledd ArtWorks Cymru yn Ebrill 2014.

A graphic laying out the main issues that were discussed during the four quality breakouts at the ArtWorks Cymru Conference in April 2014.