ArtWorks PHF Special Initiative Reports

Date: 04/15/2015 | Category: Resources, Links, Publications, Quality


Adroddiadau Cynllun Arbennig PHF ArtWorks

Mae ystod eang o adroddiadau a gyflwynwyd fel rhan o Gynllun Arbennig PHF ArtWorks yn ymchwilio pynciau fel ansawdd, pa sgiliau y mae artist eu hangen, modelau ymarfer myfyriol ac anghenion artistiaid. Os oes gennych ddiddordeb, maent i gyd ar gael yn Llyfrgell Cyhoeddiadau Cynghrair ArtWorks .

There are a wide range of reports delivered as part of the ArtWorks PHF Special Initiative exploring topics such as quality, what skills an artist needs, reflective practice models, and artist needs. If you're interested you can find them all in the ArtWorks Alliance Publications Library.