ArtWorks U

Date: 04/15/2015 | Category: Resources, Links


Mae ArtWorks U yn wefan a grëwyd gan ArtWorks North East sy'n cynnwys fideos, astudiaethau achos, cyflwyniadau a llu o adnoddau eraill yn ymwneud ag ymarfer cyfranogol.

ArtWorks U is a website that was created by ArtWorks North East which houses videos, case studies, presentations and a whole range of other resources regarding participatory practice.

 

ArtWorks U Website