Dolenni Cyflym

Egwyddorion Ansawdd

Beth mae 'ansawdd' yn ei olygu pan fyddwch yn creu gwaith gyda phobl?

Astudiaethau Achos

Profiadau sefydliadau ac artistiaid wrth defnyddio'r Egwyddorion Ansawdd.

Adnoddau y rhoddir sylw iddynt

ITAC Resources

ITAC Resources

09/17/2020

ArtWorks Cymru: Datblygu ymarfer yn y celfyddydau cyfranogol

Mae ArtWorks Cymru yn rhaglen sy'n datblygu ymarfer mewn gosodiadau cyfranogol, a chefnogi datblygiad proffesiynol parhaus artistiaid ar wahanol gamau o'u gyrfa yn gweithio mewn gosodiadau cyfranogol yng Nghymru.

Roedd rhaglen 2019-2021 ArtWorks Cymru yn canolbwyntio ar ddatblygu adnoddau yn ymwneud ag Egwyddorion Ansawdd ArtWorks Cymru, datblygu model hyfforddi ar gyfer artistiaid llawrydd sy'n gweithio yn y maes cyfranogol a chynnig hyfforddiant ar gyfer partneriaeth ArtWorks Cymru.

Parth Gwybodaeth

Mae ystod o adnoddau ar gael yma'n ymwneud ag arfer cyfranogol, ansawdd, gwerthuso a mwy. Cysylltwch â ni os daethoch ar draws adnodd da neu fod gennych un eich hunan yr hoffech ei rannu.