Dolenni Cyflym

Egwyddorion Ansawdd

Beth mae 'ansawdd' yn ei olygu pan fyddwch yn creu gwaith gyda phobl?

Astudiaethau Achos

Profiadau sefydliadau ac artistiaid wrth defnyddio'r Egwyddorion Ansawdd.

Adnoddau y rhoddir sylw iddynt

ITAC Resources

ITAC Resources

09/17/2020

ArtWorks Cymru: Datblygu ymarfer mewn gosodiadau cyfranogol yng Nghymru

Mae ArtWorks Cymru yn rhaglen sy'n datblygu ymarfer mewn gosodiadau cyfranogol, a chefnogi datblygiad proffesiynol parhaus artistiaid ar wahanol gamau o'u gyrfa yn gweithio mewn gosodiadau cyfranogol yng Nghymru.

Mae rhaglen 2019-2021 ArtWorks Cymru yn canolbwyntio ar ddatblygu adnoddau yn ymwneud ag Egwyddorion Ansawdd ArtWorks Cymru, datblygu model hyfforddi ar gyfer artistiaid llawrydd sy'n gweithio yn y maes cyfranogol a chynnig hyfforddiant ar gyfer partneriaeth ArtWorks Cymru.

Mwy o wybodaeth am ArtWorks Cymru yma.

Ymunwch â ni ar Facebook!

Ein tudalen Facebook boblogaidd yw un o'r ffyrdd gorau i gael yr wybodaeth ddiweddaraf a newyddion y funud y'i cyhoeddir.

Nid yw'r cyfan am ArtWorks Cymru chwaith - caiff newyddion a digwyddiadau gan bartneriaeth ArtWorks Cymru hefyd eu rhannu, yn ogystal â phapurau ymchwil newydd, blogiau, cyfleoedd swyddi a beth sy'n digwydd ym myd celfyddydau cyfranogol.

Os ydych yn angerddol am gyfranogiad yn y celfyddydau fel artist, comisiynydd neu gyfranogydd, neu eisiau gwybod mwy, ewch ymlaen a chlicio'r botwm i ymuno â ni!

Dywedodd aderyn bach wrthym…

Mae gan ArtWorks Cymru gyfrif Twitter hefyd — @ArtWorksCymru — lle rhoddwn fwy newyddion a straeon am y celfyddydau creadigol yng Nghymru. Dilynwch ni ar Twitter i gael y diweddaraf.

COFRESTRWCH AR GYFER EIN CYLCHLYTHYR

Gadewch i ni roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein gweithgareddau drwy gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr.

Rydym yn addo peidio eich llethu gyda negeseuon e-bost na rhannu eich data.

Parth Gwybodaeth

Mae ystod o adnoddau ar gael yma'n ymwneud ag arfer cyfranogol, ansawdd, gwerthuso a mwy. Cysylltwch â ni os daethoch ar draws adnodd da neu fod gennych un eich hunan yr hoffech ei rannu.