Y Digwyddiadau Diweddaraf

Quality Principles Workshop - Carmarthen

10am - 12.30pm Thursday 1st March 2018 | Y Llwyfan, Carmarthen

Gweld archif digwyddiadau

ArtWorks Cymru: Datblygu ymarfer mewn gosodiadau cyfranogol yng Nghymru

Mae ArtWorks Cymru yn rhaglen dwy flynedd seiliedig yng Nghymru sy'n datblygu ymarfer mewn gosodiadau cyfranogol, a chefnogi datblygiad proffesiynol parhaus artistiaid ar wahanol gamau o'u gyrfa yn gweithio mewn gosodiadau cyfranogol.

Rhwng 2015 a 2017, mae ArtWorks Cymru yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau yn cynnwys galw am artistiaid i redeg Grwpiau Dysgu yn seiliedig o amgylch gwahanol gyd-destunau, dau gylch cyllid sbarduno ac amrywiaeth o ddigwyddiadau rhwydwaith yn cynnwys cynhadledd yn Hydref 2016.

Mwy o wybodaeth am ArtWorks Cymru yma.

Ymunwch â ni ar Facebook!

Ein tudalen Facebook boblogaidd yw un o'r ffyrdd gorau i gael yr wybodaeth ddiweddaraf a newyddion y funud y'i cyhoeddir.

Nid yw'r cyfan am ArtWorks Cymru chwaith - caiff newyddion a digwyddiadau gan bartneriaeth ArtWorks Cymru hefyd eu rhannu, yn ogystal â phapurau ymchwil newydd, blogiau, cyfleoedd swyddi a beth sy'n digwydd ym myd celfyddydau cyfranogol.

Os ydych yn angerddol am gyfranogiad yn y celfyddydau fel artist, comisiynydd neu gyfranogydd, neu eisiau gwybod mwy, ewch ymlaen a chlicio'r botwm i ymuno â ni!

Dywedodd aderyn bach wrthym…

Mae gan ArtWorks Cymru gyfrif Twitter hefyd — @ArtWorksCymru — lle rhoddwn fwy newyddion a straeon am y celfyddydau creadigol yng Nghymru. Dilynwch ni ar Twitter i gael y diweddaraf.

COFRESTRWCH AR GYFER EIN CYLCHLYTHYR

Gadewch i ni roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein gweithgareddau drwy gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr.

Rydym yn addo peidio eich llethu gyda negeseuon e-bost na rhannu eich data.

Parth Gwybodaeth

Mae ystod o adnoddau ar gael yma'n ymwneud ag arfer cyfranogol, ansawdd, gwerthuso a mwy. Cysylltwch â ni os daethoch ar draws adnodd da neu fod gennych un eich hunan yr hoffech ei rannu.