Y Bwriad

Mae'r adran yma'n ymchwilio'r bwriad tu ôl i brosiectau a rhaglenni celfyddydau cyfranogol, a sut y gallech feddwl am ansawdd yng nghyswllt hyn.

Rydym wedi dynodi tair egwyddor ansawdd allweddol yng nghyswllt bwriad celfyddydau cyfranogol:

Quality Principles Intention