Offer ac Adnoddau

Rydym wedi casglu offer a dolenni allweddol i wybodaeth a gwefannau defnyddiol fydd yn eich helpu ar hyd y ffordd.

Egwyddorion Ansawdd ArtWorks Cymru

DOGFENNAU PDF

Egwyddorion Ansawdd - Llyfryn

Egwyddorion Ansawdd - Llyfryn - Hawdd ei ddeall

Egwyddorion Ansawdd - Dalen Waith

Egwyddorion Ansawdd - Offeryn ar gyfer Myfyrio

 

DOGFENNAU WORD

Egwyddorion Ansawdd - Offeryn ar gyfer Myfyrio

 

Rhagor o wybodaeth

Mae hefyd amrywiaeth o adnoddau allweddol a dolenni eraill ym Mharth Gwybodaeth ArtWorks Cymru. Dyma rai o'r adnoddau diweddaraf a ddatblygwyd drwy Artworks Cymru.

Pecyn Cymorth Adnodd Un, Dau, Tri Ffwrdd â Ni Artistiaid mewn Ysbyty - dolenni defnyddiol i artistiaid ar ddechrau eu gyrfa.

Pecyn Cymorth Partneriaeth

 

Dolenni

Dyma ddolenni i rai o'r sefydliadau ariannu ac aelodaeth sy'n cefnogi artistiaid sy'n gweithio mewn gosodiadau cyfranogol:

Cyngor Celfyddydau Cymru

ArtWorks Alliance

People Dancing: sefydliad dawns cymunedol

Sound Sense: cefnogi cerddoriaeth gymunedol

Engage Cymru: corff aelodaeth ar gyfer addysg orielau yng Nghymru

Cymdeithas Genedlaethol Ysgrifenwyr mewn Addysg

a.n artist network

Trac Cymru - datblygu traddodiadau gwerin

Cymdeithas Genedlaethol Theatrau Ieuenctid