Y Bobl

Mae'r adran yma'n ymchwilio'r bobl sy'n cymryd rhan mewn prosiect neu raglen celfyddydau cyfranogol a beth yw'r materion ansawdd allweddol sy'n bethnasol iddyn nhw.

Rydym wedi dynodi tair egwyddor ansawdd yng nghyswllt gweithgaredd celfyddydau cyfranogol:

Quality Principles People