Cyfarfodydd Celfyddydau Cyfranogol & Covid-19
Mai – Gorffennaf 2020

Yn dilyn sgwrs ar y cyfryngau cymdeithasol ynglŷn â sut allai’r sector cyfranogol ddarparu gweithgareddau’n ddiogel ac yn effeithiol yn sgil Covid-19, trefnwyd cyfres o sesiynau dros Zoom gan bartneriaid ar draws y sector. Roedd y sgyrsiau’n gyfle i drafod effaith y cyfnodau clo ar ein gwaith ac i gydweithio mewn modd creadigol i feddwl beth allai ddod nesaf.

Ceir nodiadau o’r cyfarfodydd islaw.

Cofnod o’r hyn a ddysgwyd

Roedd y cyfarfodydd yma’n archwilio sut i gadw cofnod o’r hyn roedd sefydliadau ac artistiaid wedi’i ddysgu wrth ddarparu prosiectau yn ystod y cyfnod hwn. Trafodwyd yr hyn oedd yn gweithio’n dda, beth a ddysgwyd a sut wnaethom addasu ein ffyrdd o weithio.

28 Mai 2020 | Gweithio gyda phobl hŷn

3 Mehefin 2020 | Dawns Gymunedol

8 Mehefin 2020 | Celfyddydau Cymunedol

9 Mehefin 2020 | Celfyddydau Ieuenctid

21 Gorffennaf 2020 | Celfyddydau ac Iechyd


Tu hwnt i’r cyfnodau clo

Roedd y sesiynau yma’n edrych ar beth fyddai’n digwydd nesaf, ar ôl y cyfnodau clo. Trafodwyd beth allai ddigwydd yn y dyfodol, pa elfennau o’n gwaith ar-lein fyddai’n parhau i fod o ddefnydd, a sut i ymdopi gyda dyfodol ansicr.

10 Mehefin 2020 | Dawns Gymunedol

12 Mehefin 2020 | Celfyddydau Cyfranogol

18 Mehefin 2020 | Celfyddydau Cymunedol

2 Gorffennaf 2020 | Gweithio gyda phobl hŷn

16 Gorffennaf 2020 | Celfyddydau Gwledig (nodiadau i ddilyn)