Developing a Foundation for Quality Guidance - Rachel Blanche

Date: 04/27/2015 | Category: Resources, Publications, Quality


Comisiynwyd yr adroddiad hwn gan Creative Scotland a chafodd ei ysgrifennu gan Rachel Blanche. Dyma'r casgliad mwyaf cynhwysfawr o'r ymchwil a gwaith ar ansawdd a wnaethpwyd dros y deng mlynedd ddiwethaf. Mae'n adroddiad hir, ond unwaith y byddwch wedi'i ddarllen byddwch yn gwybod am bopeth sy'n digwydd yn y maes!

This report was commissioned by Creative Scotland and written by Rachel Blanche. It is the most comprehensive collation of the quality research and work that has been undertaken over the last ten years. It's a long report but, once you've read it, you'll be completely up to speed!

Creative Scotland - Developing-a-Foundation-for-Quality-Guidance Oct 14