engage Cymru Report on Evaluation Frameworks and Principles

Date: 10/30/2015 | Category: Resources, Evaluations


Adroddiad Engage Cymru ar Fframweithiau ac Egwyddorion Gwerthuso

Ysgrifennwyd yr adroddiad yma gan Eleanor Sellers ym mis Chwefror 2015 fel rhan o brosiect Engage Cymru yn adolygu arferion gwerthuso ar draws y sector celfyddydau gweledol ac addysg orielau yng Nghymru. Cynhaliwyd y prosiect mewn cysylltiad ag ArtWorks Cymru.

This report was written by Eleanor Sellers in February 2015 as part of an engage Cymru project reviewing evaluation practices across the visual arts and gallery education sector in Wales. The project was undertaken in collaboration with ArtWorks Cymru.

engage Cymru Report on Evaluation Frameworks and Principles