Geirfa

Rhestr o'r holl dermau a ddefnyddiwyd yn yr adnodd.

Amcanion

Diffiniad: Y gweithgareddau neu gamau a gynhelir i gyflawni eich amcanion

Ansawdd

Diffiniad: Safon rhywbeth o'i fesur yn erbyn pethau eraill o fath tebyg; graddfa rhagoriaeth rhywbeth

Bwriad

Diffiniad: Yr hyn mae'r prosiect neu raglen yn bwriadu ei gyflenwi

Celfyddydau Cyfranogol

Diffiniad: Unrhyw brosiectau neu raglenni celfyddydol ar gyfer cyfranogwyr heb fod yn broffesiynol a gaiff eu harwain neu eu cynnal gan artistiaid proffesiynol

Cyfranogydd

Diffiniad: Y person sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydau cyfranogol

Cynnydd

Diffiniad: Y newid y mae gweithgaredd celfyddydau cyfranogol yn ei ysgogi mewn cyfranogydd drwy gymryd rhan egnïol yn y prosiect

Dangosyddion

Diffiniad: Gwybodaeth wedi'i diffinio'n dda sy'n dangos sut mae prosiect neu raglen yn perfformio

Datblygiad Proffesiynol

Diffiniad: Sgiliau, gwybodaeth a phrofiad a gafwyd tu hwnt i hyfforddiant dechreuol yn anffurfiol neu'n ffurfiol wrth i chi weithio

Deilliannau

Diffiniad: Y newidiadau, buddion, dysgu neu effeithiau sy'n digwydd fel canlyniad i'ch gwaith

Gofod

Diffiniad: Yr ardal ddiffiniedig neu'r lle y cyflwynir prosiect neu raglen celfyddydau cyfranogol ynddo

Gwaddol

Diffiniad: Buddion a newidiadau hirdymor sy'n digwydd fel canlyniad i'ch gwaith

Gweithgaredd

Diffiniad: Yr hyn sy'n digwydd yn y prosiect neu raglen

Nodau

Diffiniad: Y newidiadau y ceisiwch eu gwneud

Phobl

Diffiniad: Pwy sy'n cymryd rhan yn y prosiect neu raglen

Prosiect

Diffiniad: Gweithgaredd celfyddydau cyfranogol o fewn cyfnod penodol

Rhaglen

Diffiniad: Gweithgaredd celfyddydau cyfranogol parhaus

Rhanddeiliad

Diffiniad: Unrhyw un sydd â diddordeb neu gonsyrn mewn prosiect neu raglen celfyddydau cyfranogol

Taith

Diffiniad: Log teithio gweithgaredd celfyddydau cyfranogol

Ymarfer Celfyddydol

Diffiniad: Ymagwedd artist at eu gwaith