PHF Publication: Reflections on developing practice in participatory settings

Date: 06/09/2015 | Category: Resources, Publications


Dr. Susanne Burns, Mawrth 2015

Mae'r adroddiad yma'n nodi 'pam', 'beth' a 'sut' y rhaglen, gan adolygu yr hyn a ddysgwyd am anghenion hyfforddiant a datblygu artistiaid; dulliau ar gyfer hyrwyddo ansawdd; a chreu'r amodau ar gyfer newid. Mae'n gwahodd y rhai sy'n rhannu ymrwymiad i gelfyddydau cyfranogol a deall manteision cryfhau'r gefnogaeth i artistiaid i ymuno mewn datblygu llais torfol i gyfateb ag arfer cryf ar y cyd.

Dr. Susanne Burns, March 2015

This report sets out the ‘why, ‘what’ and ‘how’ of the programme, reviewing what was learned about the training and development needs of artists; methods for promoting quality; and creating the conditions for change. It invites those sharing a commitment to participatory arts and understanding the benefits of strengthening support for artists to join in developing a collective voice to match strong collective practice.

ArtWorks-Reflections-on-developing-practice-in-participatory-settings