Placements in Practice

Date: 04/15/2015 | Category: Resources, Links, Toolkits


Mae safle Placements in Practice yn rhoi arweiniad ar gynllunio lleoliadau ar gyfer myfyrwyr gydag artistiaid a sefydliadau sy'n gweithio mewn gosodiadau cyfranogol. Datblygwyd y wefan gan Royal Conservatoire of Scotland gyda chyllid gan ArtWorks Scotland.

The Placements in Practice site gives guidance on planning placements for students with artists and organisations working in participatory settings. The website was developed by the Royal Conservatoire of Scotland with funding from ArtWorks Scotland.

 

 Placements in Practice Website