Quality Framework Report for Arts Council of Wales - Rhian Hutchings

Date: 04/27/2015 | Category: Resources, Publications, Quality


Ysgrifennwyd yr adroddiad yma i baratoi ar gyfer y cyfarfod Ansawdd a gynhaliodd Cyngor Celfyddydau Cymru ym mis Rhagfyr 2014. Mae'n drosolwg darllenadwy o'r drafodaeth ac ymchwil ar ansawdd, a'i osod yn y cyd-destun Cymreig.

This report was written in preparation for the recent Quality meeting that ACW held in December 2014. It gives a readable overview of the quality debate and research, and contextualises it in the Welsh context.

Quality Framework Paper Rhian Hutchings November 2014