PHF Publication: WHAT DO YOU NEED - Learning approaches for artists working in participatory settings

Date: 04/29/2015 | Category: News, Resources, Publications


Lluniodd Dr Susanne Burns, cyfarwyddwr prosiect Cynllun Arbennig ArtWorks, y canllawiau defnyddiol yma ar rai o'r modelau ar gyfer ymarfer adfyfyriol a ddefnyddiwyd ar draws cynllun Braeanu ArtWorks. Mae'n rhwydd ei ddarllen ac yn cynnig cyngor gwych.

Dr Susanne Burns, project director for the ArtWorks Special Initiative, created this handy guide to some of the models for reflective practice that were used across the five ArtWorks Pathfnders. It's an easy read with some great guidance.

What-do-you-need-learning-approaches-report