Arts Based Evaluation

Date: 11/23/2014 | Category: Resources, Evaluations, Toolkits


Pecyn cymorth defnyddiol yn ymchwilio gwerthusiad seiliedig ar gelf sy'n defnyddio gweithgareddau creadigol fel ffordd o fynegi gwerth. Mae gwerthusiadau seiliedig ar gelf yn defnyddio metaffor fel ffordd o ymchwilio cysyniadau a syniadau a allai fod yn anodd neu'n anghysurus eu cyfathrebu mewn ffyrdd eraill. Pan gyfunir gwerthusiad seiliedig ar gelf gyda dulliau gwerthuso eraill, mae'n rhoi darlun crwn o effaith prosiect ar gyfer cyfranogwyr, hwyluswyr, cynllunwyr prosiectau a chyllidwyr. Datblygwyd y Pecyn Cymorth gan Artreach Toronto.

A useful toolkit exploring Arts Based Evaluation (ABe) which uses creative activities as a way of expressing value. The toolkit was developed by ArtReach Toronto.

http://toolkits.artreachtoronto.ca/PDF/GOAL_ArtBasedEvaluation.pdf