Y Gweithgaredd

Mae'r adran yma'n ymchwilio'r gweithgaredd a gyflwynir o fewn prosiect neu raglen celfyddydau cyfranogol a beth yw'r materion ansawdd allweddol.

Rydym wedi dynodi tair egwyddor ansawdd allweddol yng nghyswllt gweithgaredd celfyddydau cyfranogol:

Quality Principles Activity